PIŁA - Twoje miasto

PIŁA

Malownicze miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim.

Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci.

Miasto rozwinęło się z niewielkiej osady rybackiej położonej nad dolną Gwdą, wśród lasów. Prawa miejskie najprawdopodobniej otrzymało w XV wieku, w 1513 przywileje te zostały potwierdzone przez króla Zygmunta I Starego. W wyniku I rozbioru Polski miasto stało się częścią Królestwa Prus i pozostało po niemieckiej stronie granicy po I wojnie światowej. W 1945 Piłę ogłoszono miastem-twierdzą i włączono w skład umocnień Wału Pomorskiego. Zniszczenia wojenne sięgnęły 70% . Po II wojnie światowej miasto zostało zbudowane praktycznie od nowa. W latach 1975–1998 było stolicą odrębnego województwa.

Miasto królewskie lokowane w latach 1437-1451 położone było w XVI wieku w województwie poznańskim.

Piła jest pod względem liczby mieszkańców czwartym miastem województwa wielkopolskiego . Według danych z 31 grudnia 2016 roku miasto liczyło 73 987 mieszkańców. Duża powierzchnia miasta wpływa na niską gęstość zaludnienia – 722 os./km². Faktyczna gęstość zaludnienia w obszarze zwartej zabudowy (21,76 km²) jest jednak znacznie wyższa, a dużą część administracyjnego obszaru miasta zajmują lasy i tereny zielone, tereny uprawne, obszary przemysłowe i poprzemysłowe, a także innego rodzaju nieużytki.

 

Co warto zobaczyć w Pile?

Kościół p.w. św. Stanisław Kostki z lat 1895–1896;

Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego – budowla o awangardowej formie architektonicznej z lat 1929–1930. Architekt Hans Herkommer;

Kościół p.w. świętej Rodziny z lat 1912–1915 z dwiema wieżami;

Muzeum Okręgowe

Muzeum Stanisława Staszica

 

Innych zainteresowało także: kuchnie gazowe retro.